• CybAero APID 60
  • CybAero APID 60
  • CybAero APID 60

airshow-banner

Spetsteknik för framtiden

CybAero utvecklar och tillverkar obemannade helikoptrar, så kallade UAV:er (Unmanned Aerial Vehicles), för en internationell marknad. Helikoptrarna anpassas till varje kunds unika behov och minskar på ett kostnadseffektivt och säkert sätt riskerna för människor i farliga miljöer.

UAV:er har varit flygsektorns mest dynamiska tillväxtsektor det senaste decenniet och förutspås en fortsatt kraftig tillväxt till 2020. De flesta UAV:er är idag av flygplanstyp, men obemannade helikoptrar har i jämförelse många fördelar. Till exempel behövs inga långa startbanor, vilket är förutsättningarna på de flesta fartyg, och bildinsamlingen blir bättre vid hovring.

APID 60 är en innovation utvecklad av CybAeros världsledande flygtekniker och redan beprövad av våra kunder i tuffa miljöer världen över. CybAero är med och leder utvecklingen för att skapa en förarlös framtid.

CybAero

Välkommen att kontakta oss

Applikationer - civila myndigheter

cybaero-apid60-3

››Övervakning och säkerhet till havs och på land för räddningstjänst, kustbevakning med flera.

Applikationer - försvar

cybaero-apid60-2

››Patrullering av gränser till havs och på land, övervakning, rekognoscering med mera.

Applikationer - civila företag

cybaero-apid60-1

››Inspektioner av kraftledningar, skogs- och industribrandsövervakning med mera.