Ägarlistan

I aktieägarlistan nedan redovisas CybAeros tio största aktieägare per den 31 Augusti 2017.

Ägare

Antal aktier

Andel i %

Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 5 789 190 9,5%
Subversive Capital 3 579 041 5,9%
Nordnet pensionsförsäkring AB 1 317 976 2,2%
Rambas AB 1 158 550 1,9%
Lewander, Henrik 800 000 1,3%
JP Morgan Bank Luxembourg 681 600 1,1%
Jörgensen, Markus 575 398 1,0%
Färna Invest AB 500 000 0,8%
Al-Khalili, Amer 491 425 0,8%
Skjöldebrand, Carl 460 000 0,8%
Övriga 45 436 976 74,7%
Totalt 60 790 156 100%

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!