Ägarlistan

I aktieägarlistan nedan redovisas CybAeros tio största aktieägare per den 28 februari 2017.

Ägare

Antal aktier

Andel i %

Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 5 551 745 9,1%
Subversive Capital 3 579 041 5,9%
Rambas AB 1 918 550 3,2%
Nordnet pensionsförsäkring AB 1 669 903 2,8%
Färna Invest AB 1 099 916 1,8%
Chirp AB 1 029 116 1,7%
Lewander, Henrik 939 500 1,6%
JP Morgan Bank Luxembourg 811 600 1,3%
von der Osten-Sacken, Bernhard 700 000 1,2%
Jörgensen, Markus 575 398 1,0%
Övriga 42 914 387 70,6%
Totalt 60 790 156 100%

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!