APID One

En plattform

med oändliga möjligheter

Olika kundgrupper har varierande behov som kräver olika lösningar. För att enkelt och snabbt kunna tillmötesgå behoven har vi utvecklat en helt ny plattform med ett flertal färdigintegrerade lösningar i samarbete med väletablerade sensortillverkare.

Huvudkomponenter

APID system består av fyra huvudkomponenter:

icon_platform

Helikopterplattform

icon_payload

Nyttolast

icon_datalink

Datalänk

icon_groundcontrol

Markstation

Exempel på sensorer

Videokamera

Högtalare

Strålkastare

IR-kamera

EO-kamera

LIDAR/SAR

Kundanpassade systemlösningar

Från att ha tillverkat obemannade helikopterplattformar i ett grundutförande har vi nu utvecklat ett helt system bestående av plattform samt olika alternativ för nyttolast, datalänk och markstation. Detta ger oss möjlighet att ännu bättre kundanpassa systemen efter kundernas behov.

APID system har många konfigurationsmöjligheter som ger optimala möjligheter till kundanpassade lösningar för såväl försvarskunder som användare på de civila och kommersiella marknaderna. Systemets flexibilitet att lösa en stor mängd avancerade uppdrag gör APID system unikt på världsmarknaden.

En design i tiden

Designen bakom APID One bygger på tanken att tillhandahålla ett flygande sensorsystem med goda aerodynamiska egenskaper och stor förmåga att kunna anpassas till olika kunders unika behov. Den noga utvecklande designen förenklar snabba byten av sensorsystem.

APID One är formgiven för enkel paketering och transport när utrymmet är begränsat. Den ergonomiska formgivningen möjliggör enkelt handhavande, och den ändamålsenliga designen av kåpor, airframe och avionik gör systemet enkelt att underhålla och serva.

Övervaka samhällets viktiga funktioner

Inspektion av t.ex. kraftledningar är en viktig uppgift i ett samhälle som är beroende av elförsörjning för att trygga människoliv, välfärd och arbetstillfällen.

Play

Rädda liv, till havs och på land

Räddningsinsatser genomförs ofta i situationer där tid är en kritisk framgångsfaktor. Att vinna tid i alla led är därför mycket viktigt.

SE FILMEN

Strategisk nyckelkomponent

APID system är en strategisk komponent vid till exempel gränsbevakningar med hjälp av sin uthållighet och möjlighet att kombinera nyttolaster.

Vill du se världen från ett nytt perspektiv?
Kontakta oss!

Med mer än 20 års erfarenhet utvecklar och tillverkar CybAero världsledande system som på ett effektivt och högkvalitativt sätt gör det möjligt för kunderna att operera från luften utan att riskera människoliv. Systemen, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), består av obemannade helikoptrar, markstationer, sensorer och datalänkar. De anpassas efter varje kunds specifika behov, för såväl kommersiellt, civilt och försvarsändamål.

KONTAKTA OSS

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!