Governance

Bolagsordning

Bolagsordningen stadgar att CybAero skall bedriva utveckling, produktion och marknadsföring av luftburna, obemannade robotsystem för mätning, bildtagning, övervakning och inspektion samt härmed förenlig verksamhet.

Ladda ner CybAeros fullständiga bolagsordning

 

Valberedning

CybAeros valberedning har till uppgift att till årsstämman ta fram förslag på antal styrelseledamöter som skall väljas på årsstämman, arvode till styrelsen respektive uppdelning av arvodet samt förslag på styrelseledamöter.

Valberedningen i CybAero utses av styrelsen. Under räkenskapsåret 2013 består den av Mikael Hult och Claes Drougge.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!