General Meetings

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

2018

2018-04-26, Extraordinary General Meeting, 10.00 AM, Linköping

Notice of extraordinary general meetingProxy form6. Resolution to amend the Articles of Association7. Resolution to reduce the share capital9. Resolution to issue convertible loans10. Resolution to issue warrants11. Control Balance Sheet12. Board of Director’s proposal regarding if the company shall go into liquidation

2017

2017-11-14, Extraordinary General Meeting, 10.30 AM, Linköping

Notice of extraordinary general meetingProxy form

2017-11-14, Extraordinary General Meeting, 10.00 AM, Linköping

Notice of extraordinary general meetingProxy form6. Resolution on a reduction of the share capital7. Resolution to change the articles of association8. Resolution to revoke authorization10. Resolution on issue of new shares11. Resolution to change the articles of association13. Resolution on issue of warrants14. Resolution on authorization

2017-08-24, Extraordinary General Meeting, 10.00 AM, Linköping

Notice of extraordinary general meetingProposal for an authorizationProposal for an issue of convertible loansProposal for an issue of warrantsProposal for reduction of the share capitalProposal for reverse split and changing the artikels of associationTerms and conditions convertiblesTerms and conditions warrantsSubversive Provides SharesProxy form

2015
2015-07-22, Linköping

Kallelse till extra bolagsstämma
Fullständiga förslag till beslut vid extra bolagsstämma
Handlingar Kap13 §6
Fullmaktsformulär

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!