General Meetings

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

2017

2017-08-24, Extraordinary General Meeting, 10.00 AM, Linköping

Notice of extraordinary general meetingProposal for an authorizationProposal for an issue of convertible loansProposal for an issue of warrantsProposal for reduction of the share capitalProposal for reverse split and changing the artikels of associationTerms and conditions convertiblesTerms and conditions warrantsSubversive Provides SharesProxy form

2015
2015-07-22, Linköping

Kallelse till extra bolagsstämma
Fullständiga förslag till beslut vid extra bolagsstämma
Handlingar Kap13 §6
Fullmaktsformulär

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!