History

  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • Äldre

2015

Factory tests began on the first out of the three ship-based helicopter systems ordered by the Chinese customs. The purpose of the tests are to verify that the systems meets the equirements and performance as agreed upon. Upon approved tests the first system will be shipped to the customer in China for installation on the ship.

The main component of the system is CybAero’s remote controlled helicopter the APID 60 with the increased capacity to operate from ships. In addition the system includes a ground station and a deck landing system that supports the helicopter’s ability to automatically take off and land on ships. Using the system, the Chinese customs will be able to cover very large areas effectively and automatically, they will be the first ones in the world with this functionality. As system integration was more time consuming than planned, in agreement with the customer the test period was extended with great emphasis on ensuring that the system is robust.

March 31st CybAero presented a new product called the APID One. The program is based on more than 20 years of the company’s experience in remote controlled helicopters as well as extensive new and further development of the company’s previous product the APID 60. The new product range consists of three models: DEFENCE, RESCUE and RANGER and turns to the military, civil and commercial markets . This gives CybAero even better opportunity to present customized solutions for defence customers as well as to users on the civil and commercial markets. The launch took place at the Museum of Technology in Stockholm for the various stakeholders, investors and media. In conjunction with the launch of the new product a copy of the previous product APID 60 was handed over to the Museum of Technology. Where, Christer Fuglesang, Sweden’s first and til this date only astronaut who is also the chairman of the Museum of Technology, received the older model.

CybAero received the first call-off order from the Chinese customer AVIC, five helicopter systems of the model APID One Ranger for civil and commercial use. The order is related to the previously signed Framework Agreement in which AVIC undertake to buy at least 20 helicopter systems during the first three years and then at least 50 systems over the next five years.

The company performed demonstration flights on Hainan in China, together with its customer AVIC for seventy specially invited representatives from the Fisheries Agency, Marine Police, the Maritime Administration and shipyards. One aim of the demonstration was to show how to identify boats and ships, for example by video documenting their number and position.

Upon flight tests and factory tests CybAero delivered the first helicopter system to AVIC. The tests were very comprehensive and has included the customer’s own equipment in various environments as well as in CybAero’s new test center. The system is a demonstration systems ordered in addition to the 70 systems that are part of the 8-year framework agreements already signed between the parties.

Several more demonstration flights in the Guangdong province in southern China were made, together with AVIC and CybAero’s distributor ACC. Test flights are cperformed with several different missions including power lines inspections for representatives from one of China’s largest state powerline company. Several missions were carried out under heavy rain and thunderstorms  proving the robustness of the system with very good results.

CybAero attended the Swedish Sea Rescue Society’s UAV meeting in Känsö in Gothenburg archipelago and demonstrated APID One system’s capacity for search and rescue missions for representatives from the Swedish Defence Materiel Administration (FMV), the Swedish Armed Forces, the Coast Guard, the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), the Swedish Maritime Administration, Lifeboat Defence Research (FOI) and the Transport Agency.

2014

CybAero offentliggör sin största order någonsin. Ordern, som kommer direkt från en ännu inte offentliggjord slutkund i Asien, uppgår till 5,5 miljoner Euro. Efter exporttillstånd från ISP, Inspektionen för strategiska produkter, meddelar bolaget att kunden kommer från Kina och avser att använda helikoptrarna operativt från fartyg. Senare under året tillkännages att kunden är den kinesiska tullen och att APID 60-systemen ska användas till bland annat tullkontroll, hamnförvaltning och bekämpning av smuggling.

AeroVironment konverterar ett av sina två konvertibellån och blir största delägare i CybAero med en andel av 8,5% i bolaget.

CybAero erhåller senare under året ytterligare en beställning från Kina, denna gång avseende ett demonstrationssystem. Ordern från agenten är villkorad av exporttillstånd från ISP och om så ges har agenten aviserat en större potentiell serieorder.

Som ett led i sin satsning på den asiatiska marknaden ställer bolaget för första gången ut på försvarsutställningen DSA i Kuala Lumpur, Malaysia, i samarbete med Business Sweden. DSA är inriktad mot försvar och samhällsskydd och har cirka 1 000 utställare och 27 000 besökare från över 50 länder. Malaysia är en region som arbetar aktivt med integration av obemannade farkoster i civilt luftrum, t ex för att bevaka och säkerställa funktion av infrastruktur för oljetransporter.

CybAero tecknar efter flera års förberedelser ett 8-årigt ramavtal med den kinesiska koncernen AVIC med en garantiorder på civila helikoptersystem motsvarande 700-800 MSEK, det största i världen någonsin inom CybAeros produktsegment. AVIC är ett av världens största bolag med över 400 000 anställda som utvecklar och producerar flygfarkoster av olika slag.

CybAero kommer att bilda ett gemensamt bolag med AVIC för att uppnå skalfördelar och få tillgång till AVIC:s volymer och produktionskunnande. På sikt vill bolaget även kunna bedriva viss produktion lokalt i Kina, med syftet att effektivisera verksamheten ytterligare och verka närmare den lokala asiatiska marknaden. Inriktningen på det gemensamma bolaget blir helt och hållet mot den civila och kommersiella marknaden, exempelvis tull, kustbevakning, energisektorn, jordbruk, karteringar och räddningstjänst.

Vid den stora internationella flygmässan Farnborough i England meddelar CybAero att byte sker av motor och motorleverantör till APID 60-helikoptern. Efter en längre tid av utvärdering av flertalet motorer och motorleverantörer för att kunna förbättra prestanda och tillförlitlighet ytterligare faller valet på det brittiska företaget Rotron och en av deras wankelmotorer (ofta kallat rotary engine). Motorn finns för såväl bensindrift som så kallat heavy fuel-bränsle.

Airbus (tidigare benämnt Cassidian, dotterbolag till EADS/Airbus) gör ytterligare beställning som komplement till tidigare ordrar till på utvecklingsarbete med den nya, större helikoptern TANAN 300. CybAero har tidigare medverkat i bland annat framtagningen av prototyper, integration av drivlina och leverans av vissa delsystem till helikoptern, och den nya ordern på 150 000 Euro innebär att CybAero levererar ytterligare delsystem för utprovning av helikoptern.

Demonstrationsflygningar genomförs utanför Beijing i Kina under juli och augusti tillsammans med den kinesiska kunden AVIC. För inbjudna representanter från civila myndigheter, energisektorn och näringslivet visade CybAero i 35-gradig värme och stark vind via stora uppsatta monitorer bland annat farkostens förmåga att avsyna kraftledningar och att följa rörliga objekt.

CybAero deltar på Africa Aerospace & Defence Expo 2014 i Pretoria i Sydafrika. Mässan är Afrikas största inom flyg och försvar med över 90 000 besökare. I denna världsdel finns stora behov av obemannade helikoptersystem för civil användning, bland annat för gränsbevakning, skydd mot pirater längs med Afrikas kuster eller skydd av hotade djurarter som till exempel noshörningar.

Bolaget tar beslut att bygga ett testcenter med avancerad testutrustning. Testverksamheten är ett led i satsningen på att kunna erbjuda kundanpassade systemlösningar med allt högre prestanda. CybAero kan med testcentret i högre grad själva testa komponenter, system, kundspecifika lösningar samt även utföra kompletta fabrikstester innefattande funktion och prestanda före leverans. I de nya lokalerna kommer bolaget även att kunna bedriva kundutbildningar.

CybAero slutlevererar den sista helikoptern till den spanska IT-koncernen Indra inom ramen för det samarbetsavtal som träffades 2009 gällande utveckling av ett nytt helikoptersystem, kallat Pelicano, för start och landning på fartyg. I utvecklingssamarbetet har CybAero svarat för utveckling och anpassning av den mekaniska plattformen och Indra har utvecklat viss elektronik och systemintegration. Efter slutleverans kommer Indra att integrera helikoptern med egenutvecklade sensorer och annan utrustning.

FMV, Försvarets materielverk, beslutar att tillsammans med CybAero genomföra test- och demonstrationsflygningar från den svenska världsledande Visbykorvetten. Flygningarna, där CybAeros helikoptersystem APID ska använads, är beräknade att genomföras av svenska försvaret på svenskt farvatten. Syftet är att testa den strategiska och taktiska nyttan av dessa system ombord på svenska marinens fartyg. Marina tillämpningar är ett stort användningsområde för fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), och CybAero har under de senaste åren arbetat intensivt för att etablera sitt system inom detta segment.

2013

För att säkerställa ökad produktionskapacitet tecknar CybAero avtal med PartnerTech i Åtvidaberg, en av Europas ledande kontraktstillverkare, om att svara för produktion och montering av CybAeros obemannade helikoptrar med tillhörande systemlösningar.

CybAeros amerikanska partner AeroVironment lägger en större avropsbeställning på helikoptrar för att möta en förväntad snabb efterfrågeökning. Ordern från AeroVironment med värde på drygt 20 miljoner kronor omfattar leverans av helikoptrar under 2013. Till skillnad från tidigare beställningar av demosystem är dessa helikoptrar avsedda att användas i fält med AeroVironments kunder.

Bolaget visar upp APID 60 på helikopterdäcket på det svenska stealthfartyget HMS Nyköping under den internationella marinmässan MAST (Marine Systems and Technology) i Gdansk 3-5 juni.

CybAero deltar med en stor satsning på Paris Air Show, en av världens största flygmässor, med bl a ny design på utställningsmontern. Mässan möjliggör exponering för upp emot 300 officiella delegationer och cirka 300 000 besökare från alla bolagets målsegment d v s såväl militära, statliga som rent kommersiella kunder.

Deltagande med kinesiska partners på en flygkongress 29 till 30 juni i den kinesiska staden Xian med bolagets obemannade helikopter APID 60 som huvudnummer. Ett helt unikt arrangemang för en västeuropeisk UAV-tillverkare. Tillfälle ges att presentera bolagets kompetens och produkten APID 60 exklusivt inför TV, press, ett femtiotal politiker, stora statliga organisationer; totalt cirka 500 speciellt inbjudna intressenter. Den kinesiska marknaden har potential att utvecklas till att bli en av världens största och bolaget bearbetar ett antal projekt med finansiering och antagna budgetar inom kommersiella och civila statliga marknadssegment.

CybAero rankas som Sveriges fjärde snabbast växande teknologiföretag enligt Deloittes ”Sweden Technology Fast 50”-listan som offentliggörs i november.

2012

EADS/Cassidian, ytterligare förfrågan på vidareutveckling av ny, tyngre VTOl UAV.

Factory Acceptance Test (FAT) och levererans genomförs av den första av två förserieexemplar av helikoptersystemet Pelicano till den spanska IT‐ och försvarskoncernen Indra Sistemas. Indra visar upp systemet för första gången på UAV‐mässan UNVEX 12 i Madrid.

Resultatet av CybAeros och Cassidians genensamma utvecklingssamarbete kring en större obemannad helikopter, TANAN 300, visas upp på försvars- och säkerhetsmässan Eurosatory i Paris. CybAero ställer ut den helikoptern APID 60 i den egna montern på samma mässa.

CybAero inleder strategiskt samarbete med AeroVironment Inc., ett av världens främsta UAV-företag som levererat över 20 000 farkoster och får därmed tillgång till en väletablerad och effektiv försäljnings- och serviceorganisation i såväl USA som övriga marknader där AeroVironment verkar. AeroVironment investerar totalt ca 30 miljoner kronor i samarbetet med CybAero i form av konvertibler och leveranser.

2011

CybAero undertecknar avsiktsförklaring med ytterligare ett företag inom EADS-koncernen, Astrium Satellites. Företagen ska tillsammans utveckla ett automatiskt start- och landningssystem för UAV-helikoptrar på exempelvis fartyg.

CybAero lanserar i samarbete med Göbler-Hirth en världsunik diesel-/heavy fuel-motor som alternativ drivkälla i APID 60-helikoptern. Dessa mindre brandfarliga bränslen är efterfrågade vid marina UAV-tillämpningar, där man vill undvika de risker som lättantändlig bensin medför.

Försvarsmakter som använder enhetsbränslen till flyg, marina enheter och markfordon kan nu ansluta APID 60 HF till samma logistiska system. Första kundleveransen planeras till spanska IT- och försvarskoncernen Indra som en del i samarbetsprojektet Pelicano, samtidigt ökar Indra insatserna för marknadsföringen av systemet.

På Paris Air Show visar EADS/Cassidian upp en modell av den större UAV-helikopter kallad Alca som de i samarbete med CybAero utvecklar.

I samarbete med bland andra norska Kustbevakningen och på uppdrag inom forskningsprojektet Arktisk UAS genomförs en planerad serie kustnära flygningar i polarhavet vid nordnorska Vardö. Flygningarna syftar till att testa applikationer inom sjöräddning, oljesanering, kustbevakning och antiterrorism.

2010

Tillsammans med Tekniska Verken, Vinnova, Acreo, SICK och Foran genomförs Projekt Soptitt. Med hjälp av laserskanner monterad på helikopter görs topografiska mätningar av deponin på Gärstadsverken i syfte att detektera tillväxt och sättningar i volymen.

På Airspace Forum Sweden i Linköping ställer företaget ut APID 60 inför 50 000 besökare och inbjudna representanter från olika försvarsmakter. Till spanska mässan UNVEX ’10 leverar företaget en utställningshelikopter till Indras monter för offentliggörandet för Pelicano-projektet. Ett samförståndsavtal, MoU, tecknas med EADS Defence & Security (senare Cassidian) rörande utveckling av en ny, större VTOL UAV.

Samarbetet med NRL och utvecklingen av Vantage läggs på is till förmån för APID 60 som bedöms ha större marknadspotential, dessutom avvecklas det amerikanska dotterbolaget CybAeroLLC.

Till Indra och Cassidian sker de första helikopterleveranserna samt leveransflygning inom Pelicano- och Alca-projekten.

2009

Avsiktsförklaring och samarbetsavtal skrivs med spanska IT- och försvarskoncernen Indra Sistemas om utveckling av Pelicano, ett obemannat flygsystem för marina applikationer. CybAero medverkar på arméns evenemang Markstridsdagarna i Karlsborg och premiärvisar APID 60 samt demonstrationsflyger i ett scenario där helikoptern filmar från luften för att ge en insatsledning beslutsunderlag. På Paris Air Show ställer företaget ut i en cleantech-monter tillsammans med 5 andra företag. Även på MAST 2009, en branschmässa inom det marina försvars- och säkerhetsområdet, delar CybAero monter. Denna gång med Ocean Modules, som tillverkar undervattens-kameror, och Defence Consulting Europe som utvecklat en så kallad dykgruppbåt som kan transportera dykare under vatten till operationsområdet.

2008

CybAero startar året med att genomföra Sveriges första publika flygning med förarlös helikopter på Gärdet i Stockholm för media och inbjudna representanter från finansmarknaden.

I april utför CybAero en demonstrationsflygning för den pakistanska marinen från en fregatt i Arabiska havet. Intentionsavtal (MoU) sluts med helikopterföretaget Patria Helicopters AB angående samarbete i bland annat marknads- och tillverkningsfrågor.

CybAero ställer ut på flera mässor under året. På Eurosatory 2008 i Paris, en av världens största försvarsmässor, knyts de inledande kontakterna med Indra och EADS angående industriellt samarbete. På Flygvapenmuseum i Linköping anordnas en UAV-utställning och CybAero medverkar tillsammans med Linköpings universitet, Saab med flera aktörer med UAV-relaterad verksamhet. CybAero medverkar även på den stora helikoptermässan Heli-Expo i Houston. Företaget flyttar under sensommaren in på FMV:s område på den militära flygplatsen Malmen utanför Linköping.

CybAero utvecklar och patenterar det mobila landningssystemet MALLS, Mobile Automatic Launch and Landing System. Forskningsavtalet, så kallat CRADA, med NRL förlängs ett år. Företaget avslutar året med att genomföra sensortester åt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i sin första kundbeställda flygning någonsin. Därmed kan en cirkel sägas slutas, då grunden till bolagets APID-helikopter lades i ett forskningsprojekt inlett 1992 mellan dåvarande Försvarets Forskningsinstitut (FOA) och Linköpings universitet.

Inom ramen för ett norskt forskningsprojektkallat Arktisk UAV får CybAero uppdraget att förbereda demonstrationsflygningar för att bland annat leta efter oljeutsläpp och söka efter nödställda längs en kuststräcka i norra Norge.

2007

Bolaget börsintroduceras på NASDAQ OMX First North den 13 juni. Ett intentionsavtal tecknas med den amerikanska forskningsinstitutionen U.S. Naval Research Laboratory (NRL), där avsikten är att CybAero övertar rättigheterna till att färdigställa och kommersialisera UAV-helikoptern Vantage. I samband med detta bildar CybAero ett amerikanskt dotterbolag, CybAero LLC. Företaget medverkar på Dubai Air Show i Förenade Arabemiraten.

2006

Omfattande testflygningar genomförs i UAE för att anpassa helikoptern till ökenklimat.

2005

CybAero säljer produkt- och teknikrättigheter till APID 55 till Saab, som avser att utveckla en egen UAV-helikopter. För att komma närmare marknaden i Mellanöstern etablerar CybAero ett regionalt säljbolag, UAV Middle East FZCO (UAV ME) i Förenade Arabemiraten.

2004

CybAero får sin första stora order avseende leverans av sju system APID 55 till Förenade Arabemiratens försvarsmakt. Kontraktet innefattar nya tekniska utmaningar och vidareutveckling av den obemannade helikoptern. För vissa tekniska lösningar samarbetar CybAero med Saab AB i Linköping.

2003

CybAero AB bildas och fortsätter den verksamhet Scandicraft påbörjat.

2000-02

Ett antal demoflygningar genomförs för norska försvaret och flera civila intressenter på den norska militäranläggningen på Rena. Demoflygningar sker även tillsammans med signalbataljonen S1 i Enköping på Berga örlogsbas, Fårösunds skjutfält samt skjutfältet Kvarn utanför Linköping.

1998-99

En applikationsturné genomförs över stora delar av Sverige för att uppmärksamma olika aktörer på marknaden om fördelarna med förarlösa flygfarkoster. Bland andra besöks Räddningsverket, VTI, FOI, kraftindustrin, Polisen, Försvarsmakten och SAAB Barracuda.

1997

Forsknings- och utvecklingsarbetet leder fram till en viktig milstolpe, den första helt datastyrda (autonoma) flygningen. I avsikt att kommersialisera verksamheten bildas bolaget Scandicraft.

1992

Försvarets forskningsanstalt, FOA (idag FOI), och Linköpings Tekniska Högskola inleder forskning och utveckling av elektronisk störsändare buren av förarlös helikopter, s k VTOL UAV. Olika helikopterprototyper testas och senare inleds arbetet med att utveckla ett styrsystem för farkosten. Därmed läggs grunden till CybAeros verksamhet.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!