CybAero
Vi ser möjligheterna ur ett annat perspektiv

CybAero utvecklar och tillverkar system som på ett effektivt och högkvalitativt sätt gör det möjligt för kunderna att operera från luften utan att riskera sak och person. Systemen, så kallade VTOL RPAS ( Verticaly Take-Off and Landing, Remotely Piloted Aircraft System), består av fjärrstyrda helikoptrar, markstationer, sensorer och datalänkar. Systemen anpassas efter varje kunds specifika behov och kan användas både för civila uppdrag, såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering, och inom försvarssektorn.

CybAero startade 2003, men grunden lades redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och FOI (Totalförsvaretsforskningsinstitut). CybAero har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Kärnverksamheten ligger i egenutvecklade system baserade på hög kompetens och yrkesskicklighet. Vi levererar våra system direkt till slutkund eller till strategiska partners.

Vårt huvudkontor är beläget i Mjärdevi Science Park i Linköping. Här finns förutom CybAero ett flygkluster som omfattar över 60 högteknologiska företag samt avancerad forskning vid Linköpings universitet. Detta ger oss tillgång till högutbildade medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet.

Den nya generationen APID är baserad på 20 års erfarenhet, kompetens och engagemang. Med APID One går vi från att vara ett produktbolag till en systemleverantör. APID system riktar sig mot tre marknadssegment; försvar, kommersiell och civil.

Vår vision

CybAeros vision är att vara globalt marknadsledande vad gäller utveckling, tillverkning och försäljning av VTOL RPAS inom sitt segment*.

Vår affärsidé

CybAero erbjuder kunderna effektiva och högkvalitativa luftburna sensorsystem baserade på obemannade plattformar.

Vårt mål

CybAeros långsiktiga mål är att nå 30 procent av världsmarknaden för VTOL RPAS inom sitt segment.

* Med segment menas VTOL RPAS med lyftförmåga upp till 200 kg.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!