Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

2018

2018-04-26, Extra bolagsstämma, kl 10.00, Linköping

Kallelse till Extra bolagsstämmaFullmaktsformulär6. Beslut om ändring av bolagsordningen7. Beslut om minskning av aktiekapitalet9. Beslut att emittera konvertibellån10. Beslut att emittera teckningsoptioner11. Kontrollbalansräkning12. Styrelsens förslag avseende om bolaget ska gå i likvidation

2017

2017-11-14, Extra bolagsstämma, kl 10.30, Linköping

Kallelse till Extra bolagsstämmaFullmaktsformulär

2017-11-14, Extra bolagsstämma, kl 10.00, Linköping

Kallelse till Extra bolagsstämmaFullmaktsformulär6. Beslut om nedsättning av aktiekapital7. Beslut om ändring av bolagsordningen8. Beslut om återkallande av bemyndigande10. Beslut om nyemission av aktier11. Beslut om ändring av bolagsordningen13. Beslut om emission av teckningsoptioner14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

2017-08-24, Extra bolagsstämma, kl 10.00, Linköping
Kallelse till Extra bolagsstämmaStyrelsens förslag till bemyndigandeStyrelsens förslag emission av konvertiblerStyrelsens förslag emission av teckningsoptionerStyrelsens förslag till nedsättning av aktiekapitaletStyrelsens förslag till sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningenVillkor konvertiblerVillkor teckningsoptionerSubversive tillhandahåller felande aktierFullmaktsformulär

2017-06-29, Årsstämma, kl 10.00, Linköping
Kallelse Årsstämma 2017FullmaktsformulärValberedningens förslagNomination Committee Proposal


2016

2016-10-04, Extra bolagsstämma, kl 14:00, Linköping
kallelse till extra bolagsstämmaStyrelsens förslag till beslutFullmaktsformulär

2016-06-01, Årsstämma, kl 14.00, Linköping
Kallelse till Årsstämma
Valberedningens förslagStyrelsens förslag till beslut om bemyndigandeFörslag till beslut om emission av teckningsoptionerVILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CYBAERO AB (PUBL)Nomination Committee’s proposalAppendix 1_TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTSProposal for a resolution to issue warrantsThe Board of Director’s proposal for a resolution on authorizationFullmaktsformulär


2015

2015-12-30 Extra bolagsstämma, kl 13.30, Linköping
Kallelse till extra Bolagsstämma
Styrelsens förslag bolagsordning
Fullmaktsformulär


2015-12-30 Extra bolagsstämma, kl 13.00, Linköping
Kallelse till extra Bolagsstämma
Styrelsens förslag till bemyndigande
Styrelsens beslut riktad nyemission
Styrelsens redogörelse
Revisorns yttrande
Fullmaktsformulär


2015-07-22 Extra bolagsstämma, Linköping
Kallelse till extra Bolagsstämma
Fullständiga förslag till beslut vid extra bolagsstämma
Handlingar Kap13 §6
Fullmaktsformulär

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!