Valberedning

CybAeros valberedning har till uppgift att till årsstämman ta fram förslag på antal styrelseledamöter som skall väljas på årsstämman, arvode till styrelsen respektive uppdelning av arvodet samt förslag på styrelseledamöter. Valberedningen i CybAero utses av styrelsen.

Valberedningen består av Michael Auerbach och Rolf Schytt.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!