Företagsledning

VD (interim) – Mikael Smith, 1969

Mikael Smith kom till bolaget i september 2016. Han kommer senast från Sims Metal Managements Nordic region där han var Country CFO, han var engagerad i Sims Metal Managements i mer än 13 år. Mikael har en MBA från M-Gruppen, en Magister i företagsekonomi från Linköpings universitet samt en högskoleexamen i strategiskt personalarbete från Linköpings universitet.

CFO – Mikael Smith, 1969

Beskrivning för Mikael Smith läses under rubriken VD.

COO – Per Malmström, 1978

Per Malmström rekryterades till bolaget i juni 2016 då han antog rollen Flygchef och därmed sattes som ansvarig för CybAeros flygande verksamhet. Malmström kommer närmast från Svenska Försvarsmakten där han verkat som specialistofficer inom armén. Han har en gedigen nationell och internationell erfarenhet från operationer med obemannade flygande farkoster.

Säljchef – Stellan Hallberg, 1956

Stellan Hallberg kommer närmast ifrån Saab AB, där han arbetade med Försäljning/Marknadsföring samt affärs utveckling och har bland annat tjänstgjort i ett dotterföretag i Sydafrika under 5 år. 1995-1997 arbetade Stellan som teknisk chef på ett reklamföretag i London. Han har även varit med i Försvarsmakten och där haft olika befattningar inom helikoptersystemen.

IT/IS & Security Manager – Daniel Fröberg, 1989

Daniel Fröberg har varit engagerad i CybAero sedan 2015. Han har en systemvetenskaplig examen från Linköpings universitet med inriktning mot IT & Management, och kommer närmast från Mjölby-Svartådalen Energi där han arbetade som IT-ansvarig. Han har sedan tidigare erfarenhet av strategiskt arbete, säkerhetsarbete, processtyrning, systemförvaltning, och marknadsföring.

Företagsledningens aktieinnehav i CybAero framgår av insynslistan under Investor relations.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!