Insynslista

Insynslista CybAero AB

CybAero följer sedan 3 juli 2016 artikel 19 i Market Abuse Regulation (MAR)

Enligt MAR artikel 19, samt i vägledning från Finansinspektionen, skall ledande befattningshavare och dess närstående rapportera förändringar i sitt innehav till Finansinspektionen. CybAero kommer tillsvidare fortsätta publicera ledande befattningshavares innehav och transaktioner på hemsidan. Listan kommer uppdateras kvartalsvis.

Senast uppdaterad 2017-03-31

https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient

Styrelse Datum transaktion Värdepapper Totalt innehav Förändring Orsak
Michael Auerbach, Styrelseordförande
gm bolag Subversive Capital
2015-09-15 Aktier 3 579 041
 
Jan Ahlgren, Styrelseledamot 2016-12-04 Aktier 16 200 +8 100  Emission
2016-01-31 Option TO10 -10 000  Outnyttjat
2015-11-24 Option TO11 10 000
2015-11-24 Option TO10 10 000
2015-09-15 Aktier 8 100
2015-09-15 Aktier +2 700 Emission
2015-06-16 Option TO9 -15 000 Outnyttjat
 
Adam Rothstein, Styrelseledamot
gm bolag Subversive Capital
2015-09-15 Aktier 3 579 041
 
Rolf Schytt, Styrelseledamot 2016-12-04 Aktier 17 500 +8 750 Emission
2016-01-31 Option TO10 -20 000 Outnyttjat
2015-11-24 Option TO11 40 000
2015-11-24 Option TO10 20 000
2015-09-15 Aktier 8 750
2015-09-15  Aktier +6 250 Emission
2015-06-16 Option TO9 -30 000 Outnyttjat
2015-05-09 Aktier +1 500 Köp
 

 

Företagsledning Datum transaktion Värdepapper Totalt innehav Förändring Orsak
Mikael Smith, VD (interim),    Ekonomichef Aktier 0
 
Rolf Schytt, Operativ chef Se ovan
 
 Stellan Hallberg, Säljchef Aktier  0
 
Daniel Fröberg, IT/IS & Security Manager 2017-01-16 Aktier 2 225
2015-11-24 Option TO11 10 000
 

 

Övriga personer med insynsställning Datum transaktion Värdepapper Totalt innehav Förändring Orsak
Clas Tegidius, Revisor hos Ernst & Young                            2016-06-01 0
 

 

 Tidigare insynspersoner Avregistreringsdatum
Malin Höög 2016-01-01
Anna Öhrwall Rönnbäck 2016-02-01
Ina Nehr 2016-05-01
Mats Westin 2016-06-01
Mats Jacobsson 2016-06-01
Göran Larsbrink 2016-06-01
Mikael Hult 2016-06-01
Malin Danckwardt-Lillieström 2016-06-01
Elisabeth Carelind 2016-06-01
Mats Rehnström 2016-06-01
Thomas Hall 2016-12-01
Claes Drougge 2017-04-01
Emmelie Axelsson 2017-06-01
Andreas Nyander 2017-06-01
Förkortningar 
TO9 Teckningsoption för personal; lösenkurs 42,50 kr; teckningsperiod 6 maj-16 juni 2015.
TO10 Teckningsoption för personal; lösenkurs 21,09 kr; teckningsperiod 15-31 januari 2016.
TO11 Teckningsoption för personal; lösenkurs 24,91 kr; teckningsperiod 15-30 april 2018.

 

Förkortningar
Köp Köp över börsen eller privat
Sälj Försäljning över börsen eller privat
Lösen Lösen av teckningsoptioner
Outnyttjat Outnyttjade teckningsoptioner

 

Förklaring närstående

Som närstående räknas make/maka, sambo, minderåriga barn samt personer som insynsperson delar hushåll med sedan minst 12 månader.

Även bolag som närstående till insynsperson äger minst 10 procent av kapital eller röster i, eller som närstående tillsammans med insynsperson äger minst 10 procent av kapital eller röster i, räknas som närstående.

Innehav via bolag som insynspersonen själv äger minst 10 procent av kapital eller röster i räknas som direktkontrollerat innehav.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!