Investor Relations

Pressmeddelanden

CybAero AB försatt i konkurs

19 juni 2018

Linköpings tingsrätt har beslutat att försätta CybAero AB i konkurs

CybAero AB ansöker om konkurs

18 juni 2018

Styrelsen för CybAero AB har efter noggrann analys konstaterat att det inte är möjligt att driva bolaget vidare. Som tidigare meddelats har CybAero finansiering på plats men kan inte disponera denna, då handeln i bolagets aktier är stoppad. Styrelsen har därför sett sig tvingad att idag ansöka om att CybAero försätts i konkurs.

CybAero får disponera 1 miljon kronor

06 juni 2018

CybAero får disponera 1 Mkr av de 4 Mkr som står på ett spärrat bankkonto, i avvaktan på att handeln i bolagets aktie ska återupptas.

Fler pressmeddelanden

Aktien

Kommande händelser

Inga kommande händelser just nu.

IR-kontakt

ir@cybaero.se

+46-(0)13 465 29 30

Mer information för investerare

Finansiell information

Läs och ladda ner dokument med finansiell information och handlingar från våra bolagsstämmor.

Läs mer

Insynslista

Handel på First North faller inte under Finansinspektionens krav på anmälningsskyldighet. Däremot är CybAero AB, enligt…

Läs mer

Bolagsstyrning

Bolagsordningen stadgar att CybAero skall bedriva utveckling, produktion och marknadsföring av luftburna, obemannade…

Läs mer

Ägarförteckning

Se en uppdaterad lista över de 10 största aktieägarna i CybAero.

Läs mer

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!