Investor Relations

Pressmeddelanden

CybAero publicerar prospekt och offentliggör ny finansiell information

17 november 2017

Styrelsen i CybAero AB (publ) (”CybAero” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt i samband med CybAeros förestående företrädesemission om 46,3 MSEK. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.cybaero.se och på Göteborg Corporate Finances hemsida, www.gcf.se.

Fler pressmeddelanden

Aktien

IR-kontakt

ir@cybaero.se

+46-(0)13 465 29 30

Mer information för investerare

Finansiell information

Läs och ladda ner dokument med finansiell information och handlingar från våra bolagsstämmor.

Läs mer

Insynslista

Handel på First North faller inte under Finansinspektionens krav på anmälningsskyldighet. Däremot är CybAero AB, enligt…

Läs mer

Bolagsstyrning

Bolagsordningen stadgar att CybAero skall bedriva utveckling, produktion och marknadsföring av luftburna, obemannade…

Läs mer

Ägarförteckning

Se en uppdaterad lista över de 10 största aktieägarna i CybAero.

Läs mer

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!