Investor Relations

Pressmeddelanden

CybAero presenterar ny strategisk inriktning

17 april 2018

Marknaden för obemannade flygfarkoster har förändrats i snabb takt de senaste åren. Mot bakgrund av detta har CybAeros ledning fått i uppdrag av styrelsen att se över hur bolaget bäst ska ta tillvara möjligheterna som förändringen för med sig.

CybAero har erhållit ytterligare betalning – handeln i aktien väntas återupptas efter bolagsstämman den 26:e april

11 april 2018

CybAero har erhållit ytterligare 1 miljon kronor hänförlig till det finansieringsavtal som tidigare ingåtts med Alpha Blue Ocean. Nasdaq har meddelat att handeln i CybAeros aktier kan komma att återupptas så snart bolagsstämman i CybAero beslutat om den nya finansieringen och inga andra omständigheter uppkommer som föranleder ett nytt ställningstagande.

Fler pressmeddelanden

Aktien

Kommande händelser

Inga kommande händelser just nu.

IR-kontakt

ir@cybaero.se

+46-(0)13 465 29 30

Mer information för investerare

Finansiell information

Läs och ladda ner dokument med finansiell information och handlingar från våra bolagsstämmor.

Läs mer

Insynslista

Handel på First North faller inte under Finansinspektionens krav på anmälningsskyldighet. Däremot är CybAero AB, enligt…

Läs mer

Bolagsstyrning

Bolagsordningen stadgar att CybAero skall bedriva utveckling, produktion och marknadsföring av luftburna, obemannade…

Läs mer

Ägarförteckning

Se en uppdaterad lista över de 10 största aktieägarna i CybAero.

Läs mer

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!