Investor Relations

Pressmeddelanden

Kommentar avseende likviditetssituationen i CybAero AB

16 februari 2018

Handeln i CybAeros aktie, noterad på Nasdaq First North, handelsstoppades innan aktiemarknadens öppnande på torsdagen den 15 februari. Bakgrunden till handelsstoppet är akut likviditetsbrist.

CybAero effektiviserar organisationen

09 februari 2018

CybAero har beslutat att omstrukturera organisationen för att göra den mer effektiv. Som en följd av strukturförändringarna kommer antalet anställda minskas från tidigare 35 till omkring 20. Vidare kommer bolaget att outsourca delar av verksamheten. Förändringarna förväntas medföra årliga kostnadsbesparingar om 19 MSEK. 

Fler pressmeddelanden

Aktien

Kommande händelser

IR-kontakt

ir@cybaero.se

+46-(0)13 465 29 30

Mer information för investerare

Finansiell information

Läs och ladda ner dokument med finansiell information och handlingar från våra bolagsstämmor.

Läs mer

Insynslista

Handel på First North faller inte under Finansinspektionens krav på anmälningsskyldighet. Däremot är CybAero AB, enligt…

Läs mer

Bolagsstyrning

Bolagsordningen stadgar att CybAero skall bedriva utveckling, produktion och marknadsföring av luftburna, obemannade…

Läs mer

Ägarförteckning

Se en uppdaterad lista över de 10 största aktieägarna i CybAero.

Läs mer

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!