Aktien

Allmänt om aktien

CybAero AB, organisationsnummer 556639-6817, är ett svenskt publikt aktiebolag och bedriver sin verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av aktiebolagslagen. Bolaget grundades den 19 december 2002 och antog sin nuvarande firma, CybAero AB, den 18 juni 2003. Samtidigt flyttade bolagets säte till Linköpings kommun, där sätet finns idag. Bolaget blev publikt den 31 januari 2007, då avstämningsförbehåll infördes i bolagsordningen.

Aktiens utveckling

CybAeros aktie är sedan 13 juni 2007 listad på NASDAQ OMX First North med ticker CBA. Handelsposten är 1 aktie. Under 2014 har i genomsnitt 72 200 aktier i CybAero omsatts per börsdag, med en volymvägd genomsnittskurs på 33,20 kronor per aktie, vilket ger en daglig omsättning på cirka 2 400 tkr.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!