CybAero i siffror

finans_rapport

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning.

Ekonomisk översikt 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning, kSEK 4 809 46 799 24 391 15 932
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg
Balansomslutning, kSEK 147 946 123 189 44 213 43 116
Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg
Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg
Soliditet, % 80,3 75,2 29,3 45,6

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!