IFS World conference 2016 standard

IFS har bett att få låna en APID One som statisk hängande display i sin ”Innovation Area” under IFS World Conference 2016. I ”Innovation Area” kommer IFS dels prata om framtida idéer där ett obemannat system såsom vårt kan användas. Vi kommer ha en representant från CybAero på plats för att svara på frågor besökarna […]

Läs mer

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!