Investor Forum Göteborg standard

Den 20 oktober är det åter igen dags för Investor Forum på Elite Park Avenue Hotel. Uppägget är att 4 bolag presenterar och att du som investerare har möjlighet att ställa dina frågor direkt till bolagens ledinng. Efter presentationerna är det mingel. Investor Forum är ett event som äger rum på kvällstid, detta för att […]

Läs mer

Investerarträff med Aktiespararna Södermalm standard

Den 18 oktober bjuder Redeye in Aktiespararna Södermalm till att delta på en Investerarträff där fyra bolag presenterar; Cherry, Eurocine Vaccines, Cybaero och BioInvent International. Det kommer att finnas tid för frågeställningar till representanter från bolagens ledning i anslutning till presentationerna samt under minglet efteråt. Anmälan för det här tillfället sker via Aktiespararna Södermalm. http://beta.redeye.se/events#/event/505301

Läs mer

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!