Pressreleaser

29 november, 2016

Jolly uppdatering

[…]

Läs mer

24 oktober, 2016

CybAero kommenterar Högsta Förvaltningsdomstolens dom

2016-10-21 offentliggjorde Högsta förvaltningsdomstolen sin dom, i en process som drivits av Datainspektionen, rörande fotografering från drönare. Domstolen slår fast att en obemannad farkost med kamera är att jämställa med en övervakningskamera, där det krävs särskilt tillstånd för fotografering.  […]

Läs mer

17 oktober, 2016

CybAero publicerar prospekt och offentliggör ny finansiell information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution kan vara föremål för legala restriktioner. […]

Läs mer

11 oktober, 2016

Statusuppdatering -Jolly

[…]

Läs mer

04 oktober, 2016

Kommuniké från CybAero AB:s (publ) extra bolagsstämma 4 oktober 2016

Idag den 4 oktober 2016 höll CybAero en extra bolagsstämma i Collegiumhuset i Linköping. Stämman kallades samman för att ta ett beslut avseende styrelsens förslag till nyemission. […]

Läs mer

14 september, 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 oktober 2016 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping. […]

Läs mer

14 september, 2016

CybAero föreslår beslut om företrädesemission om ca 128 MSEK och upptar kortfristig lånefinansiering om ca 20 MSEK

Styrelsen i CybAero AB (”CybAero” eller ”Bolaget”) beslutade den 14 september 2016 att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om en nyemission om ca 128 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen är garanterad upp till ca 115 MSEK via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande ca 90 procent av emissionsbeloppet. I syfte att tillföra CybAero r […]

Läs mer

31 augusti, 2016

CybAero levererar tre helikoptersystem till Kina

De tre system med obemannade helikoptrar för den kinesiska tullen, som företaget Jolly beställt, lämnade idag Linköping. […]

Läs mer

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!