Pressreleaser

15 december, 2017

Företrädesemission tecknades till 73,8 procent

Den 7 december 2017 avslutades teckningstiden i CybAero AB:s företrädesemission av Units. Emissionen tecknades till 73,8 procent, vilket innebär att CybAero tillförs 26,1 MSEK efter emissionskostnader om cirka 8,1 MSEK. […]

Läs mer

17 november, 2017

CybAero publicerar prospekt och offentliggör ny finansiell information

Styrelsen i CybAero AB (publ) (”CybAero” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt i samband med CybAeros förestående företrädesemission om 46,3 MSEK. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.cybaero.se och på Göteborg Corporate Finances hemsida, www.gcf.se. […]

Läs mer

30 oktober, 2017

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CYBAERO AB (PUBL)

Aktieägarna i CybAero AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 november 2017 ca kl 10.30 (stämman kommer hållas direkt efter extra bolagsstämma som börjar klockan 10.00) i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping.  […]

Läs mer

16 oktober, 2017

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CYBAERO AB (PUBL)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 november 2017 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping. Lokalerna öppnas för registrering klockan 09:00. Registrering ska ske senast klockan 09:45. […]

Läs mer

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!