Pressreleaser

19 juni, 2018

CybAero AB försatt i konkurs

Linköpings tingsrätt har beslutat att försätta CybAero AB i konkurs […]

Läs mer

18 juni, 2018

CybAero AB ansöker om konkurs

Styrelsen för CybAero AB har efter noggrann analys konstaterat att det inte är möjligt att driva bolaget vidare. Som tidigare meddelats har CybAero finansiering på plats men kan inte disponera denna, då handeln i bolagets aktier är stoppad. Styrelsen har därför sett sig tvingad att idag ansöka om att CybAero försätts i konkurs. […]

Läs mer

06 juni, 2018

CybAero får disponera 1 miljon kronor

CybAero får disponera 1 Mkr av de 4 Mkr som står på ett spärrat bankkonto, i avvaktan på att handeln i bolagets aktie ska återupptas. […]

Läs mer

01 juni, 2018

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CYBAERO AB (PUBL)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till årsstämma lördagen den 30 juni 2018 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping. Lokalerna öppnas för registrering klockan 09:00. Registrering måste ha skett senast klockan 09:45. […]

Läs mer

23 maj, 2018

CybAero utvald att offerera mobila APID-system till Thailand

CybAero har under en längre tid fört dialog med den thailändska kustbevakningen angående RPAS (Remotely Piloted Aircraft System)-baserad övervakning . CybAero har nu kvalificerat sig som en av få slutkandidater till offertgivning i myndighetens offentliga upphandling. […]

Läs mer

16 maj, 2018

CybAero AB (publ) ställer in betalningarna, trots finansiering

Som tidigare meddelats har CybAero träffat en finansieringslösning med European High Growth Opportunities Securitization Fund (“EHGO”) i form av tretton konvertibellån på totalt 52,5 miljoner kronor. Handeln i aktien är f.n. stoppad vilket omöjliggör nyttjandet av något av de av EHGO tillskjutna likviderna. Detta leder till att bolaget ställer in betalningarna med förhoppning om att […]

Läs mer

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!