Pressreleaser

30 december, 2015

CybAero utnämner ny styrelseordförande

Styrelsen i CybAero AB har utsett styrelsens vice ordförande Anna Öhrwall Rönnbäck till ny styrelseordförande från och med 1 januari 2016. […]

Läs mer

30 december, 2015

Leverans till kinesiska tullen senarelagd till början av 2016

Leveransen av tre obemannade helikoptersystem till den kinesiska tullen planeras i samråd med kunden att ske i början av 2016. Leveransen skulle ha skett i slutet av 2015 efter bl.a. omfattande prov i Östersjön med start och landning från rörlig plattform. […]

Läs mer

16 december, 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 30 december 2015 ca klockan 13.30, (stämman kommer hållas direkt efter extra bolagsstämma som börjar klockan 13:00) i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping.  […]

Läs mer

15 december, 2015

CybAero gör riktad emission till strategisk amerikansk investerare

Styrelsen i CybAero har beslutat om riktad nyemission om 2 749 000 aktier till Subversive Capital LLC. Beslutet är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 30 december 2015. Därutöver föreslås att den extra bolagsstämman även fattar beslut om att två representanter från Subversive Capital väljs in i styrelsen. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt […]

Läs mer

14 december, 2015

CybAero AB ingår strategiskt avtal med Albright Stonebridge Group

CybAero AB har ingått ett strategiskt samarbete med Albright Stonebridge Group för att förstärka den internationella marknadsföringen av CybAeros produkter och tjänster. […]

Läs mer

09 december, 2015

CybAero AB utser FNCA Sweden AB till Certified Adviser

CybAero AB har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser.  […]

Läs mer

08 december, 2015

CybAero AB utser tillförordnad ekonomichef

Ulrika Andersson har utsetts till tillförordnad ekonomichef för CybAero AB. Ulrika tillträder tjänsten den 9 december 2015. […]

Läs mer

02 december, 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 30 december 2015 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping. […]

Läs mer

05 november, 2015

CybAero demonstrerar sjöräddningsuppdrag för svenska aktörer

CybAero har deltagit vid Sjöräddningssällskapets UAV-möte på Känsö i Göteborgs skärgård den 28-29 oktober. […]

Läs mer
1 2 3 23

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!