Pressreleaser

13 december, 2013

FÖRETRÄDESEMISSION TECKNAD TILL 327 PROCENT

CybAero AB (publ), som är listat på NASDAQ OMX First North, har genomfört en företrädesemission om cirka 17,4 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattades till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. […]

Läs mer

18 november, 2013

CybAero offentliggör Memorandum

Styrelsen i CybAero AB (publ) (”CybAero”) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission (”Emissionen”). […]

Läs mer

08 november, 2013

Kommuniké från CybAero AB:s (publ) extra bolagsstämma den 8 november 2013

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 17 oktober 2013 om företrädesrättsemission om aktier och teckningsoptioner (Units) (”Emissionen”): […]

Läs mer

18 oktober, 2013

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR CYBAERO AB (PUBL)

Vänligen observera: I CybAeros pressmeddelande från torsdagen 17 oktober 2013 om beslut om företrädesrättsemission fanns två möjliga datum för extra bolagsstämma angivna, dels ett datum i ingressen av pressmeddelandet, dels ett annat datum i avsnittet ”Preliminär tidplan” i pressmeddelandet. Det korrekta datumet för extra bolagsstämma är fredagen den 8 november klockan 16.00. […]

Läs mer

07 oktober, 2013

Förändring i CybAeros styrelse

First North-listade CybAeros tidigare vd Leif Erlandsson har i samband med att hans uppdrag som vd upphörde den 30 september, vilket tidigare meddelats, också lämnat sin plats i bolagets styrelse. Förändringen görs då styrelseuppdraget var knutet till vd-tjänsten. […]

Läs mer
1 2 3 15

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!