Pressreleaser

22 december, 2014

CybAero utser vice vd och vice ordförande samt fastställer datum för årsstämma

CybAeros styrelse har utnämnt bolagets operative chef Rolf Schytt till vice verkställande direktör samt styrelseledamoten professor Anna Öhrwall Rönnbäck till vice styrelseordförande. Styrelsen har även fastställt datum för bolagets ordinarie årsstämma till torsdagen 9 april 2015. Till valberedningen inför årsmötet 2015 har styrelsen utsett Claes Drougge, Mikael Hult samt Anna Öhrw […]

Läs mer

26 november, 2014

Svenska försvaret testar CybAeros fjärrstyrda helikopter från Visbykorvett

First North-listade CybAero har av FMV, Försvarets materielverk, valts för att genomföra test- och demonstrationsflygningar under tredje kvartalet 2015 från den svenska världsledande Visbykorvetten.  […]

Läs mer

21 november, 2014

CybAero avser att genomföra en riktad nyemission av aktier till svenska och internationella institutionella och strategiska investerare

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER SPRIDAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING SKULLE VARA LAGVIDRIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ANBUD OM AKTIEFÖRVÄRV FRÅN CYBAERO AB. CybAero AB meddelar idag att man […]

Läs mer

21 november, 2014

CybAero har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om SEK 44,8 miljoner

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I CYBAERO. CybAero AB (publ) m […]

Läs mer

20 november, 2014

CybAero slutleverar till Indra

First North-listade CybAero har nu slutleverat den sista helikoptern till den spanska IT-koncernen Indra. Samarbetet inleddes år 2009 och har innefattat helikoptersystem som möjliggör start och landning från fartyg.  […]

Läs mer

18 november, 2014

CybAero erhåller positivt förhandsbesked från ISP för export till Kina

First North-listade CybAero har av ISP (Inspektionen för strategiska produkter) erhållit positivt förhandsbesked på ansökan för export till en kinesisk kommersiell slutkund. […]

Läs mer

18 november, 2014

CybAero investerar i avancerad testanläggning

First North-listade CybAero, som utvecklar och marknadsför obemannade helikoptrar, har beslutat bygga ett testcenter med branschens mest sofistikerade utrustning. Bygget inleddes 1 november och testcentret planeras stå färdigt för inflyttning senast april 2015. […]

Läs mer

20 oktober, 2014

CybAero applying for new export license after rejection

First North-listed CybAero's application for a license to export to its Chinese customer AVIC has been rejected by ISP (the Swedish Agency for Non-Proliferation and Export Controls). CybAero is now in discussions with ISP and is planning to submit a new application. […]

Läs mer

20 oktober, 2014

CybAero söker nytt exporttillstånd efter avslag

First North-listade CybAero har av ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter) fått avslag på sin ansökan om exporttillstånd till den kinesiska kunden AVIC. CybAero för nu samtal med ISP och avser att inkomma med en ny ansökan. […]

Läs mer

23 september, 2014

CybAero deltog vid Africa Aerospace & Defence Expo 2014

First North-listade CybAero, som utvecklar och marknadsför obemannade helikoptrar, deltog förra veckan vid Africa Aerospace & Defence Expo 2014 i Pretoria i Sydafrika. 300 företag inom flyg- och försvarsbranschen ställde ut på mässan som är den största i Afrika med över 90 000 besökare. […]

Läs mer
1 2 3 19

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!