Pressreleaser

Uppdatering gällande CybAeros avtal med ACC Group AB och AVIC Supply

12 maj, 2017 kl 08:40 CET

CybAero erhöll under februari avslag på ansökan om exporttillstånd för leveranser under det ramavtal som tecknats mellan CybAero, ACC Group AB, och AVIC Supply and Marketing Huabei CO. LTD 2014, samt det leveransavtal om 20 system som tecknats mellan CybAero och ACC Group AB under 2015. Information om ramavtalet meddelades marknaden 2 juli 2014 och information om leveransavtalet den 31 mars 2015. CybAero meddelade marknaden 12 april 2017 att ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter) återkallat exporttillstånd för utförsel av ett demosystem ämnat för samma kund, samtidigt meddelades marknaden att CybAero och ACC enats om att uppta villkorslösa diskussioner om ett nytt ramavtal och leveransavtal. Ramavtalet och leveransavtalet har nu terminerats.

Det är CybAeros förhoppning att nuvarande diskussioner kring förutsättningarna för ett nytt ramavtal och eventuella leveranser enligt ett nytt ramavtal ska fortgå. Det finns för nuvarande inget ramavtal för det leveransavtal gällande 20 system som tidigare meddelats, CybAero har ej heller erhållit exporttillstånd för något av de systemen. Eftersom det för nuvarande varken finns något giltigt ramavtal eller exporttillstånd kommer inga av de leveranser gällande 20 system som CybAero meddelade marknaden om den 31 mars 2015 att äga rum.

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 maj 2017 kl.08:40.

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Dokument och länkar

Release

Tillbaka till pressreleaser

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!