Pressreleaser

Kommuniké från CybAero AB:s (publ) extra bolagsstämma 14 november, 2017

14 november, 2017 kl 14:00 CET

Stämman valde Anders Angelstig som ordförande vid stämman som i sin tur utsett Hanna Ericson till protokollförare.

Stämman beslutade att icke-aktieägare beviljades närvara vid stämman.

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

Stämman valde Henrik Lewander och Daniel Fröberg som justeringspersoner tillsammans med ordföranden.

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslutade välja Tommy Magnusson till styrelseledamot. Styrelsen består därefter av Michael Auerbach, Adam Rothstein, Jan Ahlgren samt Tommy Magnusson.

Tommy Magnusson är Marknads- och utvecklingschef Ljungbyhed Air samt utbildningsledare för Kommersiell drönarutbildning vid Folkhögskolan i Malmö. Han har tidigare bland annat varit teknisk officer i Flygvapnet, Technical Director på Skyways, tekniskt ansvarig för VIP-flyg på Bromma och Malmen, samt chefsingenjör för Supportgrupper för Gripenprojektet i Thailand.

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 45 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Dokument och länkar

Release

Tillbaka till pressreleaser

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!