Pressreleaser

Kommentar avseende likviditetssituationen i CybAero AB

16 februari, 2018 kl 15:00 CET

Handeln i CybAeros aktie, noterad på Nasdaq First North, handelsstoppades innan aktiemarknadens öppnande på torsdagen den 15 februari. Bakgrunden till handelsstoppet är akut likviditetsbrist.

Den 24 juli 2017 tecknade CybAero ett finansieringsavtal med Dubaibaserade Bracknor Investment Group gällande en finansieringslösning till ett belopp upp till 5,25 miljoner USD i form av sju konvertibellån. Pågående diskussioner med Bracknor beträffande utbetalningen av den tredje tranchen om USD 850 000 har inte lett till något resultat och CybAero tror nu inte att det är sannolikt att Bracknor kommer att utbetala den begärda tranchen. Detta har medfört att CybAero hamnat i en akut likviditetsbrist.

CybAero utreder för närvarande hur länge den befintliga likviditeten räcker för att driva bolaget. CybAero utreder även om mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat. Om så är fallet kommer kontrollbalansräkning att upprättas.

CybAero diskuterar för närvarande med andra finansiärer kring möjligheter att lösa den uppkomna situationen. För det fall att dessa förhandlingar inte är framgångsrika kan en konkurs inte uteslutas.

För mer information, kontakta:
Michael Auerbach, Styrelseordförande CybAero AB
Telefon: 013-465 29 00
E-post: ir@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se              Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 15:00.

Dokument och länkar

Release

Tillbaka till pressreleaser

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!