Pressreleaser

CybAero har erhållit ytterligare betalning – handeln i aktien väntas återupptas efter bolagsstämman den 26:e april

11 april, 2018 kl 17:00 CET

CybAero har erhållit ytterligare 1 miljon kronor hänförlig till det finansieringsavtal som tidigare ingåtts med Alpha Blue Ocean. Nasdaq har meddelat att handeln i CybAeros aktier kan komma att återupptas så snart bolagsstämman i CybAero beslutat om den nya finansieringen och inga andra omständigheter uppkommer som föranleder ett nytt ställningstagande.

CybAero har erhållit ytterligare ett brygglån på 1 miljon kronor. Lånet är en del av den tidigare finansieringslösningen CybAero och European High Growth Opportunities Securitization Fund, med rådgivaren Alpha Blue Ocean Advisors Ltd, en del av Alpha Blue Ocean Investment Group, ingick den 28 mars i år. Finansieringslösningen innebär att CybAero tillförs upp till 52,5 miljoner kr i form av tretton konvertibellån. (För ytterligare information hänvisas till pressmeddelande per 28 mars).

Nasdaq har meddelat CybAero att man med beaktande av aktuella omständigheter avser att återuppta handeln i bolagets aktier så snart bolaget, efter bolagsstämman den 26 april, har offentliggjort en stämmokommuniké där det framgår att bolagsstämman har beslutat om emission av konvertibler och teckningsoptioner i enlighet med den av bolaget offentliggjorda informationen. Nasdaq meddelar dock att en ny bedömning kommer att göras vid den aktuella tidpunkten eftersom omständigheter kan uppkomma som föranleder ett förnyat ställningstagande.

För mer information, kontakta:
Tommy Magnusson, VD,
Telefon: 013-465 29 00
E-post: ir@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 17:00.

Läs på webben:  www.cybaero.se              Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget är listat på NASDAQ First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Dokument och länkar

Release

Tillbaka till pressreleaser

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!