Pressreleaser

CybAero AB (publ) ställer in betalningarna, trots finansiering

16 maj, 2018 kl 16:50 CET

Som tidigare meddelats har CybAero träffat en finansieringslösning med European High Growth Opportunities Securitization Fund (“EHGO”) i form av tretton konvertibellån på totalt 52,5 miljoner kronor. Handeln i aktien är f.n. stoppad vilket omöjliggör nyttjandet av något av de av EHGO tillskjutna likviderna. Detta leder till att bolaget ställer in betalningarna med förhoppning om att handelsstoppet kommer hävas och att bolaget därmed ska få ta del av finansieringslösningen

Nasdaq hade tidigare meddelat CybAero att de, om inget oförutsett inträffar, avsåg att återuppta handeln i bolagets aktier så snart bolaget, efter bolagsstämman den 26 april, hade offentliggjort en stämmokommuniké, där det framgår att bolagsstämman beslutat i enlighet med den av bolaget offentliggjorda informationen.

Finansieringslösningen beslutades vid den extra bolagsstämman 26 april 2018 vilket också kommunicerats. En förutsättning för finansieringslösningen är dock att handeln i bolagets aktier återupptas.

CybAero hade ursprungligen från EHGO erhållit ett brygglån på 2 Mkr som skulle räknas av mot den första tranchen på 4,5 Mkr från EHGO. Nasdaq har vid möte med CybAero ställt som ytterligare krav, för att handeln skulle återupptas, att CybAero erhåller 1 Mkr i brygglån inbetalt på spärrat bankkonto. CybAero omförhandlade då avtalet med EHGO, så att tidigare erhållet brygglån på 2 Mkr inte räknades av mot den första tranchen. EHGO har därefter betalat 4 Mkr, som nu står på ett spärrat bankkonto.

CybAero anser att bolaget har uppfyllt alla Nasdaqs krav för att återuppta handeln i bolagets aktier.

Nasdaq har dock inte återupptagit handeln. Som skäl för detta har börsen angivit att man utreder möjliga regelöverträdelser. CybAero har fått ta del av utredningen, som bolaget anser innehåller ett antal felaktiga uppgifter sannolikt grundat på missförstånd. CybAero har skriftligen bemött det som framkommit i Nasdaqs utredning.

CybAero behöver få förfoganderätt till de 4 Mkr på det spärrade bankkontot, bl a för att kunna betala skatt och lön till de anställda. Eftersom handeln i bolagets aktier inte återupptagits blir därmed CybAero tvungen att ställa in betalningarna.

CybAero har anlitat advokat Anders Angelstig för att bistå med betalningsinställelsen.

CybAero har begärt att börsen omprövar sitt beslut och bolagets förhoppning är att handeln återupptas så att bolaget kan drivas vidare.

Om inte handeln återupptas faller dock hela finansieringslösningen. CybAero kommer då att tvingas ansöka om konkurs.

Kontakt:

Tommy Magnusson, VD

Telefon: (0)13-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 16:50.

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 20 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Dokument och länkar

Release

Tillbaka till pressreleaser

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!