Pressreleaser

17 april, 2018

CybAero presenterar ny strategisk inriktning

Marknaden för obemannade flygfarkoster har förändrats i snabb takt de senaste åren. Mot bakgrund av detta har CybAeros ledning fått i uppdrag av styrelsen att se över hur bolaget bäst ska ta tillvara möjligheterna som förändringen för med sig. […]

Läs mer

11 april, 2018

CybAero har erhållit ytterligare betalning – handeln i aktien väntas återupptas efter bolagsstämman den 26:e april

CybAero har erhållit ytterligare 1 miljon kronor hänförlig till det finansieringsavtal som tidigare ingåtts med Alpha Blue Ocean. Nasdaq har meddelat att handeln i CybAeros aktier kan komma att återupptas så snart bolagsstämman i CybAero beslutat om den nya finansieringen och inga andra omständigheter uppkommer som föranleder ett nytt ställningstagande. […]

Läs mer

29 mars, 2018

Bokslutskommuniké Januari-December 2017 CybAero AB (publ)

29 mars, 2018 kl 19:00 CET […]

Läs mer

29 mars, 2018

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CYBAERO AB (PUBL)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 april 2018 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping. Lokalerna öppnas för registrering klockan 09:00. Registrering ska ske senast klockan 09:45. […]

Läs mer

28 mars, 2018

CybAero träffar finansieringsavtal med Alpha Blue Ocean på upp till 52,5 miljoner kr

CybAero och European High Growth Opportunities Securitization Fund (“EHGO”), rådgiven av Alpha Blue Ocean Advisors Ltd, en del av av Alpha Blue Ocean Investment Group (“ABO”) har nu ingått ett avtal gällande en finansieringslösning till ett belopp på upp till 52,5 miljoner kr i form av tretton konvertibellån, det första lånet på 4,5 miljoner kr och följande tolv lånen på varder […]

Läs mer

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!