Pressreleaser

16 februari, 2018

Kommentar avseende likviditetssituationen i CybAero AB

Handeln i CybAeros aktie, noterad på Nasdaq First North, handelsstoppades innan aktiemarknadens öppnande på torsdagen den 15 februari. Bakgrunden till handelsstoppet är akut likviditetsbrist. […]

Läs mer

09 februari, 2018

CybAero effektiviserar organisationen

CybAero har beslutat att omstrukturera organisationen för att göra den mer effektiv. Som en följd av strukturförändringarna kommer antalet anställda minskas från tidigare 35 till omkring 20. Vidare kommer bolaget att outsourca delar av verksamheten. Förändringarna förväntas medföra årliga kostnadsbesparingar om 19 MSEK.  […]

Läs mer

06 februari, 2018

CybAero ingår samarbetsavtal med Missing People

CybAero meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Missing People Sverige. Avtalet innebär att Missing People kommer att använda sig av CybAeros fjärrstyrda drönare för att leta efter försvunna personer. […]

Läs mer

22 januari, 2018

Johan Ahlström ny VD för CybAero

Styrelsen för CybAero har idag utnämnt Johan Ahlström till ny VD för CybAero från och med 23 januari 2018. Han efterträder Mikael Smith, som varit tf VD sedan 1 september 2017 parallellt med sin tjänst som CFO.   […]

Läs mer

03 januari, 2018

Cybaero intensifierar sökande efter ny VD och CFO

CybAero intensifierar sökandet efter ny verkställande direktör redo att ta vid och fortsätta driva CybAero mot framtiden. Samtidigt påbörjas även sökning efter ny CFO. […]

Läs mer

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!