Integritetspolicy på Cybaero

Cybaero åtar sig att skydda din integritet. Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, och hur vi använder och skyddar dessa uppgifter.

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in information som hjälper oss att förbättra vår service till dig, inklusive:

 • Kontaktinformation: När du registrerar dig för våra tjänster, kan vi be om personuppgifter såsom ditt namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Användningsdata: Vi samlar in information om hur du använder vår webbplats, vilka sidor du besöker, och vilka tjänster du använder, för att förstå dina intressen och förbättra vårt innehåll.
 • Teknisk information: När du besöker vår webbplats, kan viss teknisk information automatiskt samlas in, såsom din IP-adress, webbläsartyp, och operativsystem.

Användning av personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för:

 • Serviceförbättringar: För att erbjuda, underhålla och förbättra våra tjänster.
 • Kommunikation: För att kommunicera med dig, inklusive att skicka viktig information om tjänster du använder eller förfrågat.
 • Anpassning: För att anpassa din upplevelse på vår webbplats och visa innehåll som är relevanta för dina intressen.
 • Säkerhet: För att skydda vår webbplats och våra användare genom att förhindra och upptäcka bedrägerier och annan olaglig aktivitet.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, förutom i följande fall:

 • Tjänsteleverantörer: Vi kan dela din information med tjänsteleverantörer som hjälper oss med våra verksamhetsfunktioner, såsom webbhotell och e-posttjänster.
 • Rättsliga krav: Vi kan lämna ut din information om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller följa en rättslig process.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter och begära en kopia av de uppgifter vi har om dig.
 • Begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga.
 • Begära radering av dina personuppgifter i vissa omständigheter.
 • Invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter när som helst.

Cookies och spårningsteknik

För information om hur vi använder cookies och spårningsteknik, vänligen se vår cookiepolicy.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig tillgång till eller obehörig ändring, avslöjande eller förstöring av data.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna policy för att återspegla ändringar i våra informationspraxis. Om vi gör några väsentliga ändringar, kommer vi att meddela dig genom vår webbplats eller genom annan kommunikation.

Kontakt

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via vår kontaktsida.